Beques de necessitats específiques

Us informem que ja ha sortit publicat a la pàgina web GENCAT la convocatòria de beques de necessitats especifiques.

Aquesta és l’adreça electrònica on trobareu tota la informació:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/358-ajuts-ministerio-NEE

A l’escola disposem de formularis de sol.licitud.

La sol.licitud es pot fer també per internet seguint aquest passos:

– imprimir els documents

– signar i omplir pel professional que fa el servei de Reeducació Pedagògica o Logopèdia

– adjuntar documents necessaris

– entregar a l’escola abans del dia 22 de setembre

El termini per presentar la sol.licitud és el 28 de setembre de 2017 però com que l’escola ha de fer més gestions, us demanem que les porteu el dia 22 de setembre de 2017.

Els documents necessaris són:

– Memòria detallada (hores setmanals, especialista, cost…) expedida pel professional del centre reeducador que presti el servei

– Declaració responsable de la persona que imparteix el servei

Aquí trobareu la normativa i el formulari en format pdf però també el trobeu a la pàgina web:

Convocatoria General Becas curso 2017-2018 Impreso_ed_esp_17_18

Impreso_ed_esp_17_18