Arxiu de la categoria: Bloc d’aula 2n

Alumnes 2n curs (2014-2015)

Activities done during the 3rd term

GAMES:

a) LET’S COUNT! 1-20: Here, students have to move around the board and pick up a yellow, blue or green card when they are on a yellow, blue or green planet. If the card is yellow, they have to say the number and if they are green or blue, they have to solve the additions and subtractions. The objective is to get to the end.

Contem! De 1 al 20: Aquí els estudiants han de moure’s pel tauler i agafar una carta groga, blava o verda quan cauen a una casella on hi ha un planeta d’aquest color.  Si la carta és groga, han de dir el número dibuixat i si és verda o blava han de fer la suma o la resta. L’objectiu és arribar al final.

IMG_0398

 

b) DOMINO: This domino mixes the vocabulary worked in class: food and numbers from 1 to 25.  Each student has seven cards and they have to match the word this the image till the domino is closed.

Aquest dòmino combina el vocabulari treballat a classe: el menjar i els números de l’1 al 25. Cada alumne té set fitxes i han de relacionar la imatge amb la paraula fins a tancar-lo.

IMG_0400

C) RUNNING DICTATION: This is a very funny game in which students combine exercise and English. On one side of the class or on a board, there are a list of words and on the other side of the class or on the benches of the playground, there are the students writing down the words.

How did we do that? Well, we divided the students into 4 groups of 6 people, two people ran from the benches to the board, read the words and told them to the listener. The listener told the writer, who had the help of two checkers in order to write to words as correctly as possible. The objective is to write the words before the other teams.

Dictat corrents: Aquest és un joc molt divertit en què els estudiants combinen l’activitat física amb l’anglès. A un cantó de la classe o a una paret del pati hi ha una llista de paraules, i a l’altre cantó o als bancs del pati, hi han els alumnes que escriuen les paraules de la paret en un full.

Com ho vam fer? Doncs vam dividir els alumnes en 4 grups de 6 persones, dues persones corrien dels bancs a la paret, llegien la paraula i tornaven per dir-la a la persona encarregada d’escoltar. Aquesta li deia a la persona que escrivia, qui alhora tenia l’ajuda de dues persones que s’encarregaven d’ajudar-la a no fer faltes d’ortografia. L’objectiu és escriure les paraules abans que els altres equips.

IMG_0420

IMG_2283

d) Bingo: Bingo about animals in which every student has a card with 9 animals on it.  Then one by one picks up a card and if somebody has this animal on its card, he/ she covers the animal. The aim is to have all the animals of the card covered before the rest of the students.

Bingo relacionat amb els animals en què cada estudiant té una carta amb 9 animals. Aleshores, un per un agafen una carta i si algú té aquest animals a la seva cartilla, se la queden i el tapen. L’objectiu és tapar tots els animals de la teva cartilla abans que la resta.

IMG_0438

e) Creative drawing:

If you remember, students saw a fantastic play about a magician in which they had loads of fun. Here are some of the drawing we asked them to make after having seen it. We also asked them to write some of the words of objects they saw during the play too. Here, there are the two best pictures.

Dibuix creatiu: Si us enrecordeu, els alumnes van veure una fantàstica obra sobre un mag en la qual s’ho van passar molt bé. Aquí hi ha alguns dibuixos que els vam demanar que fessin després d’haver-la vist. A més, també els vam demanar que incloguessin paraules d’objectes que havien vist durant la representació. Aquí teniu dos dels millors dibuixos.

2nA Miguel Martina

e) Guess who: Game in which they have to guess what person their partner is by asking questions using the vocabulary of clothes and physical appearance.

Qui és qui?: Joc en què han d’endevinar qui és el personatge del company fent preguntes sobre el vocabulari relacionat amb la roba i la descripció física.

IMG_0439

SONGS:

In order to practice food and the structure I like… we’ve projected this song in class. They love singing it and they have learned a lot too.

Per tal de practicar el menjar i l’estructura M’agrada… hem projectat a classe la següent cançó. Els encanta cantar-la i també han après molt.

And a song to practice the alphabet.

INTERACTIVE GAMES

Now, I am uploading the link of a game to practice basic vocabulary related to food during summer holidays.

Ara, deixo penjat eñ link d’un joc interactiu per practicar vocabulari bàsic relacionat amb el menjar per fer durant les vacances d’estiu.

https://elt.oup.com/student/coolkids/coolkids2/games/genie2-5?cc=global&selLanguage=en

http://www.cbeebies.com/za/charlie-and-lola#activity-303884

Finally, teachers would like to wish you all happy summer holidays!

Finalment, els professors ens agradaria desitjar-os molt bones vacances d’estiu.

Fem patacons

Desprès de les xapes hem jugat amb patacons! Un joc que es podia fer amb una carta sortin patacons, patacs, patracons o cartetes (i que la versió moderna són els tazos).

IMG_1862IMG_1857 IMG_1858 IMG_1859 IMG_1860 IMG_1861  IMG_1863    IMG_1856

 

Aquí deixem com els podeu fer a casa!

Font: “Juga amb nosaltres” de l’Oriol Ripoll (Ed. Molino)