Arxiu d'etiquetes: Català

PARAULES AGUDES, PLANES I ESDRÚIXOLES

Els alumnes i les alumnes de tercer estem treballam aquest trimestre la separació de síl·labes i la classificació de paraules segon la seva accentuació.  Aquest contingut és força important per saber separar síl·labes quan escrivim i necessitem canviar de línia,  per millorar la comprensió lectora,  la lectura de paraules i l’ortografia.

Us deixem un joc i unes orientacions perquè els infants segueixin treballant des de casa el que ja fem a classe.

Les paraules agudes són aquelles que tenen la síl·laba tònica en última posició.

Exemples: or-di-nador,car-rer, lle-ó , pa-per

Les paraules planes tenen la síl·laba tònica en penúltima posició.

Exemples: re-llot-ge, lli-bre, car-pe-ta

En les paraules esdrúixoles la síl·laba tònica és l’antepenúltima.

Exemples: -si-ca, ma-te--ti-ques, es--tu-la

 

Si us costa separar per síl·labes, identificar quina és la síl·laba tònica d’una paraula i saber quina paraula és aguda, plana o esdrúixola ja podeu entrar a la següent activitat.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/tonica/index.htm