Com crear un ambient lector

Recentment la Fundació Jaume Bofill ha publicat un interessant document amb el títol Com crear un ambient lector a l’escola? Les autores són la Mònica Baró, la Glòria Gorchs (persona que col·labora en les seleccions bibliogràfiques de Nadal i estiu que rep cada municipi) i Cristina Aliaga. Podeu trobar l’enllaç al document a l’article que el bloc Llibres al Replà ha fet al respecte.

link