Compartir les tasques domèstiques

En funció de l’edat de cadascú, es poden assumir unes tasques o altres segons el seu grau de responsabilitat. La piràmide pretén ser una petita guia per conèixer quines són les tasques que poden fer els membres de la família depenent de la seva edat.

La 03.piramide_de_les_tasques_domestiques_ parteix de la idea que tota la família ha de col·laborar en la realització de les tasques domèstiques.