La biblioteca de Can Besora

La biblioteca escolar és un espai educatiu i dinàmic, a més d’un servei per al desenvolupament del currículum i del projecte educatiu de centre adreçat al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa. La seva missió és facilitar l’accés i difondre els recursos d’informació afavorint els processos de creació del coneixement.

La biblioteca escolar és, així mateix, un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars a totes les àrees i etapes educatives. Així esdevé un element clau per l’assoliment de la competència informacional, el foment de la lectura i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

Tal com diu l’article 88 de la Llei d’educació 12/2009, del 10 de juliol (DOGC), que estableix que els centres educatius de Catalunya han de disposar d’una biblioteca escolar, com a espai d’aprenentatge, d’accés als recursos informatius i d’assoliment de l’hàbit lector adreçada al professorat, a l’alumnat i a tota la comunitat educativa, que col·labori amb l’entorn; la biblioteca escolar de Can Besora porta molts cursos oferint un servei a la comunitat de l’escola.

El funcionament, l’expansió i la dinamització de la biblioteca de Can Besora, al servei de l’aprenentatge i el coneixement, gira a l’entorn de tres àmbits:

L’organització de la informació i del fons documental:

La biblioteca de Can Besora recull, gestiona i difon informació i documents que la comunitat educativa necessita per al desenvolupament de les seves tasques curriculars i l’evolució del projecte educatiu de cada centre. La seva gestió, com a ens mediador, comprèn la selecció, adquisició, catalogació i difusió de materials. Aquesta necessitat es fa indispensable en una escola que treballa per a projectes, tal com és el cas de Can Besora, comunitat d’aprenentatge.

El pla de lectura del centre:

La biblioteca dóna suport al Pla de lectura de l’escola Can Besora, que a partir de les necessitats detectades en una anàlisi prèvia desenvolupa objectius, metodologies i estratègies per aprofitar i assegurar l’assoliment de les competències bàsiques i per fomentar l’hàbit lector i el gust per llegir.

La dinamització dels seus serveis i recursos:

La dinamització de la biblioteca escolar s’enten com la planificació i el desenvolupament de programes i activitats per donar a conèixer la biblioteca, els seus serveis i recursos, i per promoure la lectura i la competència informacional.

Aquest any escolar 2014-15 des de la biblioteca escolar Can Besora es presenten les següents activitats per tota l’escola:

  •  Servei de préstec i consulta. El servei es fa tots els dies (de dilluns a dijous), de 16:30 a 17:30 hores. Aquest any, continua el préstec a l’horari del pati dels dies de dimarts i dijous. Els usuaris poden agafar llibres en préstec (2 com a màxim), passar l’estona amb la família, consultar llibres, fer deures i fer consultes a l’ordinador (hi han dos ordinadors de consulta a la biblioteca). Tots els estudiants tenen el carnet quan arriben a P3, per començar des de ben petit l’habit a la lectura i el préstec.

 

  •   Joc del personatge misteriós. És un joc en què cal trobar el nom d’un personatge a partir d’unes pistes (un total de 6) que apareixen cada dilluns, dimecres i divendres a la entrada de la  biblioteca. Aquests personatges son triats entre els contes i les fabules més populars i conegudes. Quan algú creu saber el nom del personatge, l’escriu en un imprès i el diposita a la bústia del joc. Tots els guanyadors surten a la pàgina web de l’escola. Es fa de mitjana un personatge al mes.

 

  •  Pla lector. Cada trimestre, dintre de l’horari lectiu, es visitaran totes les classes amb uns llibres triats entre els presents a la biblioteca, en funció dels interessos i de l’edat. Al final de l’activitat s’explicarà un conte final. Aquests llibres s’explicaran a l’aula . La lectura del llibre és optativa i lliure per a cada estudiant.

 

  • Activitats de dinamització per cursos:  Els nens i nenes de primer van un cop a la setmana a fer préstec dins l’horari lectiu. També ho fan tots els alumnes d’educació infantil. També des de fa tres cursos, els nens i nenes de sisè participen en el Premi Atrapallibres.

 

  • Activitats extraescolars: S’ofereixen unes activitats extraescolars (fora de l’horari lectiu), completament gratuïtes, de dilluns a dijous. Aquestes activitats les duen a terme les persones de la comissió de biblioteca i la dinamitzadora. Són activitats que van néixer per a oferir una alternativa a les activitats extraescolars de pagament, ja que són gratuïtes, sempre amb el llibre com a eix. També van néixer com a atractiu per agafar llibres en préstec. Activitats:
    • Dins d’un conteDimarts, de 16:45 a 17:45 hores, per a nens i nenes de P3 a 6è. Aquest             taller té com a objectiu fer  endinsar en els contes els usuaris i realitzar diferents manualitats                       (reciclatge,  gomaeva, decoupage, fang…).
    • L’hora del conte. Dijous, de 16:45 a 17:30 hores, per a totes les edats. L’objectiu principal és     apropar els usuaris tant als contes més populars com als més nous i desenvolupar l’escola activa.                 Puntualment dins aquest taller, fem “Berenar de contes”   fent-los coincidir amb unes dates                           determinades.