Les activitats extraescolars

Benvolgudes famílies,
La comissió d’extraescolars oferta les activitats fora de l’horari lectiu amb la il·lusió
que aquestes siguin un complement en la formació i el desenvolupament
personal dels vostres fills i filles. L’educació en el temps de lleure i la pràctica
esportiva són hàbits que cal educar i potenciar des de molt petits. Per això creiem
necessàries aquestes activitats dins del marc escolar.
Observacions sobre el funcionament de les activitats.
– Les activitats començaran al mes d’octubre i finalitzaran al mes de maig.
– Us convocarem a una reunió informativa d’extraescolars on us explicarem amb més
detall el funcionament de cada activitat (les convocatòries de les diferents reunions
es faran públiques al suro de l’entrada principal de l’escola i a la pàgina web).
– Els monitors/es que imparteixen les diferents activitats estan degudament formats.
– Totes les activitats tenen una programació específica i són sotmeses a un seguiment
al llarg del curs.
– Es contractarà una assegurança per a tots els nens i monitors.
– Els monitors recolliran als alumnes a la classe i la recollida dels alumnes un cop
finalitzada l’activitat es realitzarà al lloc indicat per l’escola.
– Els horaris són orientatius, en funció dels grups inscrits poden haver modificacions.
Per a conèixer informació detallada sobre cada activitat consultar la pàgina web
o enviar un correu a extraescolars@canbesora.com

Observacions sobre les inscripcions.
– Les places són limitades i caldrà un mínim d’alumnes per a poder realitzar l’activitat.
– Tenen preferència els alumnes que ja han estat matriculats a les activitats durant el
curs 2013-2014.
– En cas que hi hagi més sol·licituds que places es farà un sorteig públic i els alumnes
que no hagin entrat romandran en una llista d’espera.
– Un cop rebudes totes les inscripcions es farà un llistat i es penjarà al suro del
vestíbul de l’escola i a la pàgina web. S’entendrà que els alumnes que surten al
llistat iniciaran l’activitat el mes d’octubre i, per tant en cas de no comunicar la baixa
abans del del 20 de setembre hauran de pagar el primer rebut.
– Per a formalitzar les inscripcions cal portar el full d’inscripció degudament omplert.
– El cobrament de les activitats es farà per domiciliació bancària.
– Les baixes s’hauran de comunicar per escrit a la Comissió d’Extraescolars
la primera quinzena del mes, després d’aquesta data no es retornarà cap import.
– Deutes del curs anterior. Les famílies que tinguin deutes del curs passat no podran
inscriure’s a les diferents activitats sense abonar prèviament el que deuen.
Si voleu conèixer les activitats programades per al curs 2014-15 cliqueu aquí.
Comissió d’extraescolars