Com participar

 

Pots participar en alguna de les comissions de l’escola:

comissions_web-01

comissions_web-02

comissions_web-03

comissions_web-04

comissions_web-05

comissions_web-07

comissions_web-08

També pots participar en els GRUPS INTERACTIUS:

QUÈ SÓN?

Els grups interactius són una de les estratègies que es desenvolupa dins de les aules per tal de millorar l’eficàcia i l’equitat, impulsant l’ensenyament des d’estructures escolars no tradicionals i amb la participació de tota la comunitat educativa.

interacció + llenguatge  => aprenentatge

UNA ORGANITZACIÓ FLEXIBLE DE L’AULA.

On el grup classe es divideix en petits grups de treball heterogenis, tutoritzats per una persona adulta (mestre, voluntaris, familiars,…).

Faciliten la creació de nous espais de treball orientats a un aprenentatge comunicatiu i cooperatiu a través d’un seguiment individual i grupal.

QUÈ PRETENEM?

  • El diàleg com a base d’aprenentatge.
  • L’escolta atenta del que diu l’altre.
  • Desenvolupar processos d’aprenentatge cooperatiu i dialògic. La construcció de significats surt del diàleg igualitari entre alumnes, mestres i voluntaris.
  • Mostrar diferents estratègies per a la resolució de situacions presentades.
  • Desenvolupar operacions cognitives com la memòria i l’atenció.

TASQUES DELS MESTRES I DELS VOLUNTARIS/ES.

Tasques del/la mestre/a Tasques del/la voluntari/a
1. Preparar el material curricular i desenvolupar els continguts de cada grup.

2. Distribuir l’alumnat en grups.

3. Preparar l’ambient de l’aula i l’estructura organitzativa.

4. Distribuir el temps.

5. Estar en un o diversos grups com a tutor/a

6. Fer un seguiment de tots els grups i mantenir el criteri general de l’aula com a grup classe.

7. Oferir una conclusió de tots els grups.

8. Establir criteris d’avaluació i avaluar.

1. Explicar la seva activitat acadèmica i generar una interdependència positiva en relació els assoliments tant individuals com grupals.

2. Explicar els criteris d’èxit.

3. Orientar i assignar papers de treball.

4. Supervisar i recolzar l’alumnat del grup.

5. Intervenir per ensenyar habilitats de cooperació i potenciar la tutoria interna en el grup.

6. Contribuir a l’avaluació.

ORGANITZACIÓ

La classe es divideix en 4 grups.

A cada grup hi ha una persona adulta que dinamitza l’activitat.

La durada de l’activitat és de 1h 30′ aproximadament.

Es presenten 4 activitats diferents (una per cada dos grups) i, als 40′ aproximadament els grups canvien d’activitat de forma que al final de la classe tots els alumnes hauran realitzat dues activitats, (quan es canvia d’activitat els alumnes no es mouen són els adults els que ho fan).

A la sessió següent es fan les altres dues activitats de manera que quinzenalment tots els alumnes hauran realitzat les quatre activitats.

Al final de la sessió es fa una posada en comú de les activitats (què hem après, on hem tingut més dificultats…).
És convenient que les activitats no tinguin un ordre seqüencial d’exercicis, ja que cada grup comença per una diferent.
Es treballen les àrees de matemàtiques i llengua catalana, (treballant diferents àmbits de cada àrea) però puntualment també s’aprofita aquesta organització per treballar projecte.

Cal tenir present que les activitats s’han de posar a disponibilitat dels voluntaris uns dies abans per tal què se les puguin mirar i consultar els dubtes a la mestra abans de fer-les.

QUÈ PRETÈN?

  • Aprenentatge en petits grups.
  • Flexibilització de l’espai i del temps.
  • Obertura de l’aula: mestres, famílies i voluntaris.
  • Interacció dels alumnes.
  • Implicació de la comunitat educativa en el procés d’aprenentatge.