Menús Octubre

A continuació us adjuntem els menús corresponents al mes d’octubre:

CanBesora_Oct_Basal

CanBesora_Oct_Celíac

CanBesora_Oct_Celiac_S.Lactosa

CanBesora_Oct_S.Lactosa

CanBesora_Oct_S.Peix

CanBesora_Oct_S_Fruits_secs

CanBesora_Oct_SenseOu (1)

CanBesora_Oct_Vegetaria