Passeu, passeu…

Amb les portes de les classes us mostrem el nom que ha escollit cada aula de Primària en el primer projecte del curs.

Passeu, passeu!