Què ens fa pensar que no perdem res si arribem tard a l’escola?

SI​ ​ARRIBO​ ​TARD​ ​AL​ ​METGE,​ ​PERDO​ ​EL​ ​TORN SI​ ​ARRIBO​ ​TARD​ ​AL​ ​CINEMA,​ ​NO​ ​ENTRO SI​ ​ARRIBO​ ​TARD​ ​A​ ​LA​ ​PARADA​ ​,​ ​PERDO​ ​L’AUTOBÚS

Què​ ​ ens​ ​ fa​ ​ pensar​ ​ que​ ​ no​ ​ perdem​ ​ res​ ​ si​ ​ arribem​ ​ tard​ ​ a l’escola?

La​ ​puntualitat​ ​és​ ​un​ ​hàbit​ ​molt​ ​important,​ ​que​ ​contribueix​ ​a​ ​l’aprenentatge​ ​de​ ​l’ordre personal​ ​i​ ​el​ ​respecte​ ​a​ ​les​ ​normes​ ​de​ ​convivència,​ ​en​ ​el​ ​qual​ ​la​ ​col.laboració​ ​de​ ​la​ ​família és​ ​imprescindible.

Recordem:

● Especialment​ ​hem​ ​de​ ​cuidar​ ​la​ ​puntualitat​ ​a​ ​les​ ​entrades​ ​i​ ​sortides​ ​de​ ​l’escola.

● L’assistència​ ​a​ ​classe,​ ​a​ ​més​ ​d’un​ ​dret,​ ​és​ ​una​ ​obligació​ ​dels​ ​alumnes​ ​que​ ​ha​ ​se ser​ ​controlada​ ​pels​ ​seus​ ​responsables.

● Les​ ​faltes​ ​d’assistència​ ​i​ ​els​ ​retards​ ​han​ ​de​ ​ser​ ​justificats,​ ​preferentment​ ​per​ ​escrit, a​ ​través​ ​de​ ​notes​ ​o​ ​l’agenda​ ​d’aula.

● A​ ​consergeria​ ​hi​ ​ha​ ​unes​ ​graelles​ ​on​ ​les​ ​famílies​ ​que​ ​arribin​ ​tard​ ​hauran​ ​d’omplir. Considerem​ ​arribar​ ​tard​ ​10​ ​minuts​ ​després​ ​d’obrir​ ​les​ ​portes,​ ​les​ ​quals​ ​s’obren​ ​a​ ​les 8:55​ ​i​ ​les​ ​14:55​.

● L’escola​ ​ha​ ​de​ ​portar​ ​el​ ​control​ ​de​ ​les​ ​faltes​ ​d’assistència​ ​i​ ​engegar​ ​un​ ​​ ​protocol d’absentisme​ ​si​ ​aquestes​ ​són​ ​freqüents.

Equip​ ​de​ ​mestres