Recordatori: Primer termini de pagament: del 5 al 20 de Juliol

Primer termini de pagament: del 5 al 20 de Juliol 

Us informem que la quota del curs vinent 17-18 serà de 270€.

Aquesta quota inclou:

  • Material fungible: tot el material necessari per a l’aprenentatge; folis, llibretes, carpetes, carpesans, gomes, llapis, colors, retoladors, bolígrafs, enganxalls, pintures, pinzells, tisores, cola, papers de tot tipus (cartolines, seda, pinotxo, per fer murals…) plastilines, gomets, guixos, material de modelatge, enquadernacions, plastificacions…. i agendes a Ed. Primària.
  • Llibres: de text, de lectures, de coneixements, de consulta, de deures, de biblioteca, audiovisuals, diccionaris, atles…
  • Jocs i recursos didàctics relacionats amb els projectes de treball i les àrees: matemàtiques, llengües (català, castellà, anglès), coneixements del medi, música, educació física, psicomotricitat, joc simbòlic i equipaments per als espais a Ed. Infantil.
  • Material informàtic i audiovisual, que substitueixen als llibres de text; ordinadors, PDI’s, iPad’s, fotocopiadora…
  • Altres projectes per fer créixer l’escola: material de pati, biblioteca, laboratori, hort, tallers, teatre…
  • Excursions: Totes les sortides que es facin durant el curs i una subvenció de colònies.
  • AMPA: Per la singularitat del Projecte del Centre (Comunitat d’aprenentatge) totes les famílies formen part de l’AMPA, per la qual cosa no hi ha una quota específica d’AMPA, sinó que està inclosa en la quota anual.

Aquest any s’ofereixen 3 modalitats de pagament:
• Pagament al caixer del Banc Sabadell (sense comissió)
• Pagament per transferència bancària (comissió acordada pel banc de l’usuari)
• Pagament a finestreta del Banc Sabadell (2€ de comissió, a càrrec de l’usuari)

Terminis de pagament (preu per alumne):
● Quota sencera 270€: del 1 al 20 de JULIOL o del 1 al 20 de SETEMBRE
● Quota fraccionada 90€ en 3 terminis: del 1 al 20 de JULIOL, SETEMBRE i NOVEMBRE
● Colònies (P5, 2n, 4t i 6è): s’informarà a inici de curs (import a concretar)

ÉS MOLT IMPORTANT RECORDAR QUE CAL INDICAR EL NOM, COGNOM I CURS DE L’ALUMNE I GUARDAR TOTS ELS COMPROVANTS DEL BANC PER TAL DE JUSTIFICAR L’INGRÉS EN CAS NECESSARI.

INFORMACIÓ ECONÒMICA